Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), chcemy Państwa poinformować:

 

Kto jest administratorem danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Grupa Transportowa Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 30 AB. Grupa Transportowa Sp. z o.o. jest właścicielem i administratorem witryny internetowej dostępnej pod adresem http://www.grupatransportowa.pl.

Dane kontaktowe do administratora danych osobowych w firmie Grupa Transportowa Sp. z o.o. adres e-mail: rodo@grupatransportowa.pl, adres pocztowy: Administrator Danych Osobowych Grupa Transportowa Sp. z o.o., ul. Łódzka 30AB, 97-300 Piotrków Trybunalski.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i kompleksowej realizacji zleconych usług a także w celu zawarcia przyszłych umów. W/w działania obejmują m.in kontakt handlowy, przygotowanie oferty, itd.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • przewoźnicy/firmy spedycyjne z którymi Grupa Transportowa Sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji zlecenia spedycyjnego;
 • podwykonawcy obsługujący i utrzymujący systemy teleinformatyczne Grupa Transportowa Sp. z o.o.;
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
 • pracownicy Grupa Transportowa Sp. z o.o. w związku z realizacją obowiązków służbowych;
 • biuro rachunkowe;
 • kancelarie prawne.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

 

Jakie prawa przysługują właścicielowi danych osobowych:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych.

 

Ponadto przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być:

 • wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).