Giełda Wierzytelności

Już wkrótce!

W tym miejscu zacznie funkcjonować Giełda Wierzytelności, na której publikowane będą przeterminowane zobowiązania naszych Kontrahentów.

 

Nieuregulowane należności będą mogły być przedmiotem sprzedaży zainteresowanym przedsiębiorcom w celu dokonania potrącenia/kompensaty wzajemnych zobowiązań.

 

Przeglądanie ogłoszeń będzie bezpłatne, bez wymogu rejestracji.

 

Sprzedaż wierzytelności odbywać się będzie w oparciu o art. 509 i następne kodeksu cywilnego, w drodze cesji wierzytelności.

 

 

Giełda Wierzytelności dostępna już wkrótce!

Dane osobowe na Giełdzie przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora - Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. f  RODO.), tj. dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności przysługującej Użytkownikowi.

Publikacja danych osobowych zgodna będzie z art. 5 ust. 1 lit. c  RODO.

 

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:

www.uodo.pl - https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1263

Wyślij zapytanie dotyczące Giełdy
Uprzejmie prosimy o pozostawienie danych kontaktowych oraz treści zapytania.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Polityką Prywatności