Odpowiedzialny biznes

Nasze cele realizujemy w zgodzie ze standardami odpowiedzialnego biznesu. W tym obszarze podstawą naszych decyzji oraz działań są ludzie, ich potrzeby i talenty oraz środowisko naturalne. Dbamy o zachowanie równowagi między biznesem, potrzebami ludzi oraz środowiskiem naturalnym.

Osiągamy to dzięki kulturze organizacyjnej ukierunkowanej na ciągłe ulepszanie komunikacji. Nie tworzymy zbędnych barier i procedur. Doceniamy zaangażowanie oraz lojalność. Postępujemy po partnersku zarówno w stosunku do Klientów, Pracowników, Dostawców i Przewoźników.

Biznes
 
Potrzeby ludzkie
 
Środowisko naturalne
 
Zrównoważone podejście
icon
Ludzie i ich potencjał
kompetencje, entuzjazm, zaangażowanie, satysfakcja
  • Dbamy, aby ścieżka kariery oparta była na przejrzystych zasadach uwzględniających kolejne etapy kompetencyjne w rozwoju zawodowym każdego pracownika. Każdy członek naszego zespołu posiada możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.
  • Wiemy, że inwestycja w talenty i potencjał ludzi jest strategicznym elementem organizacji. Dzielimy się wiedzą i organizujemy liczne szkolenia, bierzemy udział w konferencjach, konkursach, targach i spotkaniach branżowych, organizujemy także spotkania okolicznościowe (po godzinach).
  • Obok rozwoju kompetencji stricte zawodowych nasze działania skierowane są na kształtowanie i rozwój technik motywacji i radzenia sobie z trudnościami na gruncie emocjonalnym (np. sytuacje stresowe). W efekcie przeprowadzanych szkoleń, warsztatów - wskazujemy na techniki pozwalające trafnie oceniać sytuacje czy podejmować błyskawiczne decyzje.
  • Jesteśmy organizacją uczącą się. Nasza kultura nastawiona jest na słuchanie i odpowiedź zwrotną (feedback 360 stopni). Wierzymy, że tylko w ten sposób można wznieść się na wyższy poziom.
  • Stając się częścią naszej firmy możesz oczekiwać rozwoju na wielu płaszczyznach. Zaangażowanie i entuzjazm to nasze DNA, które buduje naszą wizję i chęć ciągłego rozwoju.
  • A jeżeli widzisz przeszkody w dotarciu do celu; rozwiązanie jest proste:
”Każdą barierę można pokonać, najtrudniejsze bariery są w twojej własnej głowie - pokonaj je. Nie musisz być wojownikiem i przebijać mury. Wystarczy dobrze widzieć cel i omijać przeszkody”
Tomasz Macherowski
CEO / Prezes Zarządu

ŚRODOWISKO NATURALNE

Usługi transportowo-logistyczne realizujemy z poszanowaniem środowiska naturalnego. Stosujemy się do norm i procedur, ale przede wszystkim świadomie wdrażamy politykę opartą na edukacji ekologicznej. W tym celu wdrożyliśmy System
Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę
ISO 14001

Pojazdy Grupy Transportowej spełniają normy spalania EURO 5 i EURO 6.

Flota jest systematycznie odnawiana, w konsekwencji uzyskujemy rozwiązania o coraz lepszych parametrach środowiskowych (mniejsze zużycie paliwa i smarów, zastosowanie materiałów, które można poddawać recyclingowi).

Stosujemy dodatek paliwowy AdBlue (jako reduktor rozłożenia tlenków azotu, w katalizatorach pojazdów).

Materiały eksploatacyjne całego taboru poddawane są segregacji, a następnie utylizacji, którą wykonują tylko upoważnione podmioty.

Nasz personel bierze udział w szkoleniach dotyczących ochrony środowiska branży transportowej.

Optymalizujemy trasy przejazdów, co w efekcie obniża zużycie paliwa i tym samym zmniejsza ilość emitowanych substancji.

Wyślij zapytanie ofertowe
Uprzejmie prosimy o pozostawienie danych kontaktowych oraz treści zapytania ofertowego.

Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Transportowa Sp. z o.o.,
z siedzibą: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Łódzka 30AB, zarejestrowana: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000367098, NIP: 7712852200, Regon: 100967325
tel. +48 783 55 55 20, +48 44 646 57 20, e-mail: rodo@grupatransportowa.pl


Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Polityką Prywatności
Inne usługi
Transport
Międzynarodowy
Transport
Międzynarodowy
Więcej
Transport
krajowy
Transport
krajowy
Więcej
Transport
chłodniczy
Transport
chłodniczy
Więcej
Transport
ponadgabarytowy
Transport
ponadgabarytowy
Więcej
Transport drobnicowy / LTL
Transport drobnicowy / LTL Więcej
Logistyka
kontraktowa
Logistyka
kontraktowa
Więcej
Przeprawy
promowe
Przeprawy
promowe
Więcej
Kierunki
transportu
Kierunki
transportu
Więcej