Odpowiedzialny biznes

Nasze cele realizujemy w zgodzie ze standardami odpowiedzialnego biznesu. W tym obszarze podstawą naszych decyzji oraz działań są ludzie, ich potrzeby i talenty oraz środowisko naturalne. Dbamy o zachowanie równowagi między biznesem, potrzebami ludzi oraz środowiskiem naturalnym.

Osiągamy to dzięki kulturze organizacyjnej ukierunkowanej na ciągłe ulepszanie komunikacji. Nie tworzymy zbędnych barier i procedur. Doceniamy zaangażowanie oraz lojalność. Postępujemy po partnersku zarówno w stosunku do Klientów, Pracowników, Dostawców i Przewoźników.

Biznes
 
Potrzeby ludzkie
 
Środowisko naturalne
 
Zrównoważone podejście
icon
Ludzie i ich potencjał
kompetencje, entuzjazm, zaangażowanie, satysfakcja
  • Dbamy, aby ścieżka kariery oparta była na przejrzystych zasadach uwzględniających kolejne etapy kompetencyjne w rozwoju zawodowym każdego pracownika. Każdy członek naszego zespołu posiada możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.
  • Wiemy, że inwestycja w talenty i potencjał ludzi jest strategicznym elementem organizacji. Dzielimy się wiedzą i organizujemy liczne szkolenia, bierzemy udział w konferencjach, konkursach, targach i spotkaniach branżowych, organizujemy także spotkania okolicznościowe (po godzinach).
  • Obok rozwoju kompetencji stricte zawodowych nasze działania skierowane są na kształtowanie i rozwój technik motywacji i radzenia sobie z trudnościami na gruncie emocjonalnym (np. sytuacje stresowe). W efekcie przeprowadzanych szkoleń, warsztatów - wskazujemy na techniki pozwalające trafnie oceniać sytuacje czy podejmować błyskawiczne decyzje.
  • Jesteśmy organizacją uczącą się. Nasza kultura nastawiona jest na słuchanie i odpowiedź zwrotną (feedback 360 stopni). Wierzymy, że tylko w ten sposób można wznieść się na wyższy poziom.
  • Stając się częścią naszej firmy możesz oczekiwać rozwoju na wielu płaszczyznach. Zaangażowanie i entuzjazm to nasze DNA, które buduje naszą wizję i chęć ciągłego rozwoju.
  • A jeżeli widzisz przeszkody w dotarciu do celu; rozwiązanie jest proste:
”Każdą barierę można pokonać, najtrudniejsze bariery są w twojej własnej głowie - pokonaj je. Nie musisz być wojownikiem i przebijać mury. Wystarczy dobrze widzieć cel i omijać przeszkody”
Tomasz Macherowski
CEO / Prezes Zarządu

ŚRODOWISKO NATURALNE

Usługi transportowo-logistyczne realizujemy z poszanowaniem środowiska naturalnego. Stosujemy się do norm i procedur, ale przede wszystkim świadomie wdrażamy politykę opartą na edukacji ekologicznej. W tym celu wdrożyliśmy System
Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę
ISO 14001

Pojazdy Grupy Transportowej spełniają normy spalania EURO 5 i EURO 6.

Flota jest systematycznie odnawiana, w konsekwencji uzyskujemy rozwiązania o coraz lepszych parametrach środowiskowych (mniejsze zużycie paliwa i smarów, zastosowanie materiałów, które można poddawać recyclingowi).

Stosujemy dodatek paliwowy AdBlue (jako reduktor rozłożenia tlenków azotu, w katalizatorach pojazdów).

Materiały eksploatacyjne całego taboru poddawane są segregacji, a następnie utylizacji, którą wykonują tylko upoważnione podmioty.

Nasz personel bierze udział w szkoleniach dotyczących ochrony środowiska branży transportowej.

Optymalizujemy trasy przejazdów, co w efekcie obniża zużycie paliwa i tym samym zmniejsza ilość emitowanych substancji.

Wyślij zapytanie ofertowe
Uprzejmie prosimy o pozostawienie danych kontaktowych oraz treści zapytania ofertowego.

Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Transportowa Sp. z o.o.,
z siedzibą: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Łódzka 30AB, zarejestrowana: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000367098, NIP: 7712852200, Regon: 100967325
tel. +48 783 55 55 20, +48 44 646 57 20, e-mail: rodo@grupatransportowa.pl


Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Polityką Prywatności
Inne usługi
Transport
Międzynarodowy
Transport
Międzynarodowy
Więcej
Transport
krajowy
Transport
krajowy
Więcej
Transport
chłodniczy
Transport
chłodniczy
Więcej
Transport
ponadgabarytowy
Transport
ponadgabarytowy
Więcej
Logistyka
kontraktowa
Logistyka
kontraktowa
Więcej
Przeprawy
promowe
Przeprawy
promowe
Więcej
Kierunki
transportu
Kierunki
transportu
Więcej