Tranzyt celny - nowe procedury po brexicie

W efekcie brexitu organizacja transportu międzynarodowego do Wielkiej Brytanii wymaga nieco innych formalności, niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni. Statystyki pokazują, że w przepływie towarów odnotowano spadek. Winą należy obarczać dodatkowe kwestie biurokratyczne. Dziś precyzujemy, o jakich zasadach i formalnościach trzeba wiedzieć w związku z tranzytem celnym.

 

Procedura TIR 

 

Za dystrybucję karnetu TIR odpowiada Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Karnet obowiązuje podmioty, które rozpoczynają lub kończą transport w kraju spoza Unii Europejskiej. O ten dokument warto więc zatroszczyć się, jeśli planujemy transport międzynarodowy do lub z Anglii. Z procedury wyklucza się papierosy oraz mocny alkohol. Żeby zdobyć karnet TIR należy posiadać określoną dokumentację, którą wydają władze celne, np. świadectwo uznania pojazdu drogowego. O tranzyt celny można zatroszczyć się również w inny sposób, realizując procedurę opisaną poniżej.

 

Tranzyt celny po brexicie - Wspólna Procedura Tranzytowa T1/T2 w transporcie międzynarodowym do i z Wielkiej Brytanii

 

Od kiedy Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej, koniecznością stało się zdobycie numery MRN (ang. Movement Reference Number). Ten numer referencyjny uwzględniany jest w deklaracji importowej/eksportowej. Może wydawać się, że taka dodatkowa formalność to utrudnienie. Wspólna Procedura Tranzytowa ma jednak na celu ułatwić cały proces i usprawnić realizowanie usług transportowych międzynarodowych.

 

Wspólna Procedura Tranzytowa dotyczy krajów, które są członkami Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W praktyce więc dotyczy jedynie członków UE oraz kilka dodatkowych krajów:

  • Liechtensteinu
  • Norwegii
  • Szwajcarii
  • Turcji
  • Serbii
  • Macedonii

Od początku tego roku te zasady dotyczą również Wielkiej Brytanii. 

Wyróżnić możemy procedurę T1 i T2. Różnica polega tutaj na tym, skąd pochodzi przewożony towar. Pierwsza opcja dotyczy produktów spoza wspólnoty, a druga wspólnotowych. T1 zastosujemy więc, gdy będziemy dokonywać formalności w związku z przewożeniem dóbr z Wysp do Polski. Z kolei T2 to sprawa, o którą trzeba zadbać, gdy proces będzie przebiegał w przeciwnym kierunku. Dobrze przygotowane firmy transportowe doskonale wiedzą, jak zaplanować formalności w związku z każdą z tych procedur.