Transport wewnątrzwspólnotowy - co należy o nim wiedzieć

Mianem transportu określa się różnorodne formy przewozu w ramach odpłatnego świadczenia usług. Poszczególne przedsięwzięcia różnią się nie tylko tym, jakiego ładunku dotyczą, ale też swoim zasięgiem.

Transport krajowy, międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 

Podział rodzajów transportu można przeprowadzić według różnorodnych kryteriów. Jeśli rozważania będą dotyczyć kwestii politycznych, wyróżnimy:

  • Transport krajowy - transport odbywa się na terenie jednego kraju.
  • Transport międzynarodowy - międzynarodowe usługi transportowe mają miejsce, gdy trasa rozpoczyna się lub kończy na terenie Unii Europejskiej (lub kraju trzeciego) i przechodzi przez terytorium Polski. Możemy więc mówić o transporcie międzynarodowym do Holandii, Czech, Francji, Luksemburga, Niemiec, Belgii i do Hiszpanii. Takie usługi transportowe na terenie Unii Europejskiej mogą też dotyczyć międzynarodowego transportu do Słowacji, Węgier, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Włoch.
  • Transport wewnątrzwspólnotowy - z transportem wewnątrzwspólnotowym mamy do czynienia, gdy trasa przebiega przez terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

 

Ten podział jest istotny nie tylko dla uporządkowania definicji. Rodzaj transportu wpływa również na stawki VAT. Jeśli transport przebiega przez teren naszego kraju, stawka wynosi 23%. W przypadku transportu międzynarodowego wynosi 0%, o ile zatroszczyliśmy się o wymaganą prawnie dokumentację (np. o listy przewozowe). Jak sytuacja przedstawia się w przypadku transportu wewnątrzwspólnotowego?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - stawki VAT w transporcie europejskim

 

Używając określenia "transport europejski" mamy na myśli usługi transportowe na terenie Europy, które swoją trasę realizują na terenie Państw Członkowskich UE. Szczegóły prawne, dotyczące VAT-u w tym przypadku znajdziemy w art. 38b ustawy o VAT. Zgodnie z treścią artykułu, miejscem opodatkowania jest kraj, w którym znajduje się siedziba firmy, będąca odbiorcą usług z zakresu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Wszystko zależy więc od lokalizacji nabywcy usług. Od tej zasady obowiązują jednak pewne wyjątki.

Transport wewnątrzwspólnotowy - kiedy sprawa z VAT-em się komplikuje?

 

Czasem sytuacja lokalizacji nabywcy usług nie jest taka prosta. Jest tak np. wtedy, gdy usługobiorca nie posiada stałej siedziby swojej działalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami we wszystkich takich przypadkach podatnika dotyczyć będzie stawka VAT, obowiązująca w kraju, w którym aktualnie mieszka podmiot.