Transport kombinowany - rodzaje i różnice

Charakterystyka przewożonego ładunku, miejsce dostawy oraz czas, w którym chcemy przewieźć ładunek - to tylko niektóre czynniki wpływające na to, czy wybierzemy transport kolejowy, morski, lotniczy lub drogowy. W wielu przypadkach najbardziej opłacalną opcją będzie wykorzystanie kilku gałęzi spedycyjnych. W takiej sytuacji możemy mówić o transporcie kombinowanym.

Czym dokładnie jest transport kombinowany?

Transport kombinowany może być realizowany różnymi środkami transportu. Przeważnie spotkamy się z sytuacjami, w których ładunek rozpoczyna i kończy swoją podróż w pojeździe samochodowym. To, co dzieje się między tymi dwoma etapami, uzależnione jest od konkretnego zlecenia. W tego typu usługach transportowych, wykorzystać można:

  • fracht morski
  • transport kolejowy
  • żeglugę śródlądową

Możemy wyróżnić krajowy i międzynarodowy transport kombinowany. Z tym drugim przypadkiem mamy do czynienia, gdy podczas podróży ładunek opuszcza granice kraju. To jednak nie jedyne rodzaje tej formy przewozu ładunków. Analizując wykorzystywane środki transportu, możemy wyróżnić transport bimodalny, intermodalny i multimodalny.

Kombinowany transport bimodalny

W transporcie bimodalnym w procesie wykorzystuje się transport drogowy oraz kolejowy. Całość zachodzi sprawnie, bo wykorzystuje się tutaj specjalne naczepy, dzięki którym znika konieczność przeładunku towarów. Do zalet tego typu transportu kombinowanego możemy zaliczyć np. niskie koszty wdrożenia oraz niski ciężar brutto ładunku.

Transport intermodalny

W usłudze transportowej intermodalnej udział bierze jedna jednostka ładunkowa. Przeważnie w tym celu wykorzystuje się nadwozia wymiennie lub kontenery. Transport intermodalny zakłada wykorzystanie więcej niż jednej gałęzi transportu.

Transport multimodalny

Ten typ transportu polega na wykorzystaniu kilku rodzajów transportu przez zastosowanie różnorodnych kombinacji transportu morskiego, drogowego, kolejowego i lotniczego. Czym więc transport multimodalny różni się od transportu intermodalnego? Różnica jest prosta - w wariancie multimodalnym możemy korzystać z różnych jednostek transportowych. W praktyce oznacza to przeładowywanie towaru. Z tej opcji korzysta się szczególnie często na dłuższych trasach. Metoda pozwala zwiększyć wydajność procesu, zmniejszyć jego czasochłonność i pracochłonność.

Wszystkie typy transportu kombinowanego międzynarodowego i krajowego pozwalają zwiększyć wydajność procesu, zmniejszyć jego czasochłonność i pracochłonność. Warto jednak przeanalizować dokładnie swoje potrzeby, aby wybrać optymalny typ transportu.