Transport chłodniczy produktów spożywczych - o czym koniecznie trzeba wiedzieć?

Transport chłodniczy odgrywa bardzo ważną rolę w handlu krajowym i międzynarodowym. Pozwala na przewóz określonych towarów, na przykład produktów spożywczych w ściśle kontrolowanych warunkach temperaturowych. Przygotowanie tego rodzaju transportu wymaga posiadania pojazdów chłodniczych spełniających wymogi prawne oraz bardzo dobrej organizacji logistycznej.

Jak przygotować żywność do transportu chłodniczego?

Transport żywności to jeden z najbardziej wymagających sektorów branży przewozowej. Powinien odbywać się z zachowaniem najbardziej restrykcyjnych przepisów prawnych i w zgodzie z zasadami higieny. Szczególnie jest to istotne przy przewozie żywności mrożonej oraz o krótkiej dacie przydatności, takich jak owoce i warzywa.

Przewożona żywność powinna być tak zapakowana, aby nie została zniszczona w transporcie. W przypadku warzyw czy owoców opakowania powinny mieć małe otwory, by zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz. Ponadto w trakcie załadowania i rozładowania żywności należy obchodzić się z nią delikatnie i nie dopuścić do jej przebywania na wyższych temperaturach przez dłuższy czas. Proces ładowania i rozładowania przewożonych produktów powinien odbyć się w jak najkrótszym czasie.

Czym wyróżniają się pojazdy - chłodnie, którymi odbywa się przewóz ładunków w kontrolowanej temperaturze?

Do transportu produktów spożywczych wykorzystuje się specjalne pojazdy-chłodnie, które zapewniają odpowiednie warunki transportu oraz kontrolę temperatury i wilgotności powietrza w naczepie. W zależności od rodzaju żywności wymagane są różne temperatury do jej przewozu. Pojazdy chłodnicze dzielimy na:

 • Izotermy - nie posiadają własnego systemu chłodzenia; jej wszystkie ściany, podłoga, dach oraz drzwi są izolowane, co ogranicza wymianę ciepła między wnętrzem, a środowiskiem zewnętrznym,
 • Pojazdy chłodnicze - są wyposażone w izolowane ściany i dach oraz system chłodzenia mechanicznego, agregat sprężarkowy, który umożliwia utrzymanie temperatury wewnątrz pojazdu nawet do -20 stopni Celsjusza,
 • Lodownie - posiadają izolowane ściany i dach oraz system chłodzenia inny niż agregat. Może być to lód naturalny z solą lub bez soli, lód suchy lub płyty eutektyczne.

Pojazdy chłodnie można też podzielić według ich konstrukcji. Najpopularniejsze są modele DoppelStock/DoubleDeck. Posiadają podwójną podłogę oraz szyny, co pozwala na transport towaru na dwóch poziomach. Umożliwiają przewóz nawet 66 europalet w transporcie międzynarodowym.

Jak przebiega transport chłodniczy produktów spożywczych?

Proces transportu chłodniczego wymaga szczegółowego zaplanowania. Poszczególne etapy tego przedsięwzięcia to:

 1. Planowanie i koordynacja. Na początek należy dobrze zaplanować trasę i rodzaj transportu. Kluczowy jest wybór odpowiedniego pojazdu-chłodni. Spedytorzy, mając do dyspozycji nowoczesne technologie i systemy zarządzania, mogą dobrać najbardziej optymalny środek transportu do potrzeb klienta.
 2. Przygotowanie towaru. Jeszcze przed załadowaniem towar jest przygotowywany w specjalnych magazynach chłodniczych. Tam jest chłodzony do wymaganej temperatury i odpowiednio zapakowany, by chronić go przed czynnikami zewnętrznymi.
 3. Załadunek towaru. Towary ostrożnie ładuje się do wcześniej sprawdzonego i przygotowanego pojazdu. Istotne jest prawidłowe rozmieszczenie towaru, by w trasie nie uległ przemieszczaniu się w kontenerze.
 4. Monitoring i kontrola. Pojazdy chłodnie mają aktywowane w trasie systemy monitorowania temperatury i wilgotności. Pozwalają na śledzenie tych parametrów w rzeczywistym czasie i od razu alarmują w przypadku jakichkolwiek odchyleń od założonych norm.
 5. Przewóz towarów. Przez cały czas przejazdu kierowca oraz systemy T do zarządzania flotą monitorują stan pojazdu i ładunku. Na dłuższych trasach mogą być zaplanowane postoje w celu przeprowadzenia dodatkowej kontroli.
 6. Rozładunek towaru i dostarczenie. Po dotarciu do celu następuje rozładunek towaru. To również ściśle kontrolowany proces, w trakcie którego sprawdza się, czy odpowiednie warunki chłodnicze były utrzymane przez cały czas.
 7. Sporządzenie dokumentacji i archiwizacja. Po zleceniu zakończonym sukcesem kompletna dokumentacja o trasie, czasach transportu, utrzymanych warunkach i wszelkich incydentach zostaje zarchiwizowana i pozostaje do wglądu dla instytucji zajmujących się kontrolą transportu chłodniczego.

Jakie dokumenty są potrzebne do krajowego transportu chłodniczego?

Jednym z dokumentów niezbędnych do legalnego przewozu produktów spożywczych w pojazdach-chłodniach jest Międzynarodowa Umowa ATP. To dokument potwierdzający, że samochód spełnia wszelkie wymogi i można w nim przewozić artykuły szybko psujące się. Pojazd posiadający świadectwo ATP powinien być wyposażony w dokument w formie papierowej oraz mieć zamontowaną metalową tabliczkę znamionową w widocznym miejscu.

Inny ważny dokument to certyfikat zgodności FRC. Potwierdza on, że pojazd jest odpowiedni do przewozu ładunków wymagających utrzymania określonej temperatury. Aby go uzyskać, pojazd musi spełniać warunki dotyczące izolacji termicznej, systemu chłodniczego i materiałów stosowanych w pojeździe.

Aby środek transportu został dopuszczony do przewozu żywności, trzeba też złożyć odpowiedni wniosek do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz odbyć kontrolę środka transportu. Ponadto wymagana jest następująca dokumentacja:

 • Księga HACCP - pozwala na identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności,
 • Dokumentacja GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) - określa ogół czynności w produkcji i obrocie żywnością z zachowaniem wszelkich warunków wpływających na właściwą jakość zdrowotną produktów,
 • Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników.

Dokumenty wymagane przy transporcie chłodniczym międzynarodowym

Oprócz wyżej wymienionej dokumentacji, w przypadku przewozu towarów poza granice kraju wymagane są także:

 • Międzynarodowy list przewozowy,
 • Międzynarodowy dokument celny (ATA),
 • Karnet TIR,
 • Dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kierowcy,
 • Deklaracje celne, faktura handlowa czy certyfikat pochodzenia.

Organizacja transportu chłodniczego - na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Przy organizacji transportu chłodniczego duże znaczenie ma logistyka, gdyż przewożone produkty powinny być przechowywane. transportowane i dostarczone w niezmienionej postaci. Dlatego tak ważna jest ścisła kontrola temperatury zarówno w naczepie, jak i w magazynie chłodniczym czy w trakcie dostawy towaru.

Przewozimy własnymi pojazdami produkty świeże oraz mrożone w kontrolowanej temperaturze 

Grupa Transportowa kompleksowo realizuje  spedycję i transport chłodniczy międzynarodowy, jak i krajowy. Organizujemy transport chłodniczy na terenie Polski oraz innych krajów Europy. Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami,, a jakość naszych działań potwierdza m.in. standard HACCP.

Realizujemy transport chłodniczy krajowy oraz międzynarodowy różnych typów towarów - nie tylko żywności

W ramach transportu chłodniczego realizujemy przewóz żywności świeżej i mrożonej, ale też innych rodzajów produktów, które wymagają transportu w temperaturze kontrolowanej, na przykład kosmetyków, produktów i półproduktów farmaceutycznych czy leków.