Transport chłodniczy - jak przebiega w praktyce?

Transport chłodniczy to specjalistyczna forma przewozu wybranych produktów, które wymagają kontrolowanej niskiej temperatury dla zachowania właściwości i jakości. Aby w nienaruszonym stanie trafiły do konsumentów, konieczne jest wykorzystanie pojazdów chłodniczych, a także odpowiednio zorganizowany proces logistyczny. Sprawdź, jak drogowy transport chłodniczy przebiega w praktyce.

Jakie ładunki przewożone są transportem chłodniczym?

Istnieją produkty, które mogą stracić swoje właściwości lub wejść w kontakt z bakteriami i innymi mikroorganizmami, jeżeli nie są przechowywane w określonej temperaturze. Dlatego od momentu wyprodukowania, aż do trafienia do konsumenta wymagają specjalistycznych warunków chłodniczych. Dotyczy to wszystkich etapów procesu logistycznego, w tym transportu.

W warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności powietrza przewożone są:

 • produkty spożywcze – mrożonki, nabiał, mięso, ryby, owoce, warzywa, produkty garmażeryjne, wyroby cukiernicze,
 • napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
 • leki i produkty farmaceutyczne,
 • produkty chemiczne i kosmetyczne,
 • świeże kwiaty – niska temperatura zapobiega pojawianiu się niepożądanych liści i pędów,
 • sprzęt elektroniczny – wrażliwy na zmiany temperatury i wilgotności.

Jakimi pojazdami realizowany jest transport chłodniczy?

Bezpieczne przewożenie towarów w kontrolowanej temperaturze wymaga wykorzystania specjalnych pojazdów, które najczęściej wyposażone są w agregaty chłodnicze, hermetyczną komorę oraz system cyrkulacji powietrza. Wyróżnia się kilka rodzajów środków transportu chłodniczego:

 • chłodnia typu doppelstock – umożliwia przewożenie towarów na dwóch poziomach (podwójna podłoga regulowana), np. lekkie kwiaty, warzywa,
 • chłodnia z grodzią – naczepa wyposażona w regulowaną grodź, która pozwala na wydzielenie osobnych przestrzeni ładunkowych o różnej temperaturze transportu,
 • izoterma – termoizolowana naczepa skrzyniowa bez agregatu chłodniczego, która utrzymuje odpowiednią temperaturę dzięki materiałom izolacyjnym (na zasadzie termosu), służy do transportu na krótkich i średnich dystansach towarów wrażliwych na nadmierny wzrost lub obniżenie temperatur, np. nabiał, owoce, świeże wędliny.

Grupa Transportowa realizuje transport chłodniczy krajowy oraz międzynarodowy z użyciem nowoczesnych naczep-chłodni marki KRONE typu doublecheck. Zestaw chłodniczy zapewnia utrzymanie stałej temperatury w przedziale od -25 °C do + 25 °C.

Tego typu samochody-chłodnie wyróżniają się wysokim stopniem izolacji dzięki przemyślanej konstrukcji. Wyposażone są m.in. w podwójną podłogę ze specjalnych stopów oraz materiałów izolujących, całkowitą ramę, elastyczny kanał powietrzny, a także portal tylny przystosowany do śluz i ramp.

Naczepy-chłodnie KRONE spełniają najwyższe wymagania, w tym normę HACCP. Umożliwiają także transport towarów w zróżnicowanych strefach temperatur. To idealne rozwiązanie do przewozu niewielkich partii produktów o odmiennych wymogach termicznych.

Transport chłodniczy – formalności

Transport chłodniczy regulowany jest przez dwa akty prawne, które określają precyzyjne normy i wytyczne dotyczące warunków pomiarowych, termicznych oraz właściwości izotermicznych floty przewozowej. Mowa o:

 • Ustawie o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371),
 • konwencji ATP – to międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących się, a także odnosząca się do specjalnych środków transportu dopasowanych do tych przewozów.

Ustawa o transporcie drogowym nakłada na kierowców wykonujących drogowy transport chłodniczy międzynarodowy i krajowy obowiązek posiadania świadectwa wymaganego zgodnie z umową ATP.

Umowa ATP określa warunki, które muszą być przestrzegane podczas transportu ładunków szybko psujących się. Zwłaszcza na długich trasach międzynarodowych. W konwencji zawarte są m.in. informacje na temat:

 • rodzajów artykułów żywnościowych podatnych na szybkie psucie,
 • wysokości temperatury wymaganej podczas przewozu chłodniczego,
 • warunki, które powinny spełniać pojazdy używane do transportu chłodniczego.

Formalności, których należy dopełnić w związku z transportem chłodniczym, zależą od wielu czynników. Wpływ na to mają wymienione wyżej akty prawne, ale także rodzaj przewożonych ładunków czy zasięg trasy. Przykładowo, często wymagane są pozwolenia weterynaryjne na przewóz środków trwałych oraz nietrwałych mikrobiologicznie.

Czym jest łańcuch chłodniczy oraz procedura HACCP?

Łańcuch chłodniczy to procedura, która ma na celu zapewnienie ciągłości zachowania prawidłowej temperatury ładunków chłodniczych od chwili ich produkcji lub schłodzenia, aż do momentu spożycia przez konsumenta.

Spedycja chłodnicza obejmuje zatem zarówno załadunek/wyładunek, transport, dystrybucję, jak i magazynowanie. Przerwanie ciągłości łańcucha chłodniczego powoduje, że produkty tracą swoje właściwości, np. walory smakowo-zapachowe lub pożądaną konsystencję. Wzrost temperatury zwiększa także ryzyko rozwoju drobnoustrojów, co może prowadzić do zatrucia pokarmowego.

Z uwagi na wiele punktów krytycznych w trakcie łańcucha chłodniczego stosowane są m.in. przepisy i normy prawa żywnościowego. Jednym z nich jest HACCP. Jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

HACCP obejmuje identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych produktów spożywczych, a także ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu artykułami żywnościowymi. System ten określa także metody eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz wskazuje działania korygujące.

Przedsiębiorstwo spełniające standard HACCP daje gwarancję, że proces chłodniczy zrealizowany został z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla towaru i konsumenta, w odniesieniu do przepisów i zasad dobrej praktyki produkcyjnej.

Grupa Transportowa priorytetowo traktuje zachowanie odpowiednich warunków podczas transportu chłodnią. Utrzymanie stałej temperatury dzięki regularnej weryfikacji warunków i nowoczesnym chłodniom gwarantuje, że przewóz jest zawsze realizowany w oparciu o system HACCP.

Jak systemy telematyczne wspierają transport chłodniczy?

W celu zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego wykorzystuje się także nowoczesne rozwiązania technologiczne. Do ciągłego monitorowania poziomu temperatury i wilgotności w przestrzeni naczepy chłodniczej stosuje się systemy telematyczne.

Obecnie technologia IT umożliwia kontrolę parametrów roboczych w czasie rzeczywistym. Dostęp do danych posiada zarówno kierowca, który może kontrolować warunki panujące w naczepie za pośrednictwem komputera, jak i centrum operacyjne w firmie spedycyjnej.

Flota pojazdów do transportu chłodniczego Grupy Transportowej wyposażona jest w niezależne urządzenia pokładowe, które przesyłają dane dotyczące monitoringu temperatury do systemu centralnego.

Nowoczesne systemy IT pozwalają na bezpieczne zarządzanie łańcuchem chłodniczym oraz szybką reakcję w celu wyeliminowania zagrożeń dla przewożonych produktów. Transport chłodnią Grupy Transportowej gwarantuje, że ładunek zostanie dostarczony w niezmienionym stanie.

Transport chłodniczy – z jakich etapów się składa?

Transport w kontrolowanej temperaturze jest jednym z najbardziej wymagających rodzajów logistyki przewozowej. W spedycji chłodniczej liczy się przede wszystkim maksymalnie krótki czas dostawy, aby dostarczony towar był świeży i jak najdłużej przydatny. Jednocześnie jest to skomplikowany proces obejmujący wiele etapów, takich jak:

 • planowanie dostawy – trasa powinna być wyznaczona w optymalny sposób, aby ładunek dotarł w jak najkrótszym czasie,
 • formalności – w zależności od rodzaju przewożonego ładunku konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów i zezwoleń,
 • załadunek – w odpowiednich warunkach,
 • transport – za pomocą wyspecjalizowanych pojazdów chłodniczych wyposażonych w układ chłodniczy, który jest w stanie izolować przedział ładunkowy i utrzymywać w nim odpowiednią temperaturę, zależną od rodzaju towaru,
 • ewentualne odprawy celne – w przypadku przekraczania granicy,
 • wyładunek – w odpowiednich warunkach.

Wszystkie te działania muszą być wykonywane jak najszybciej i w wyznaczonych do tego celu punktach. Dzięki temu produkty dotrą do miejsca docelowego w nienaruszonym stanie.

Źródła:

 • https://api.grupatransportowa.pl/uslugi/transport-chlodniczy
 • https://api.grupatransportowa.pl/firma/nasza-flota
 • https://chlodnie.eu/lancuch-chlodniczy-oraz-system-haccp/
 • https://chlodnie.eu/transport-chlodniczy-normy-prawne/
 • https://chlodnie.eu/chlodnia/
 • https://chlodnie.eu/izoterma/
 • https://chlodnie.eu/chlodnia-multi-temperatura/
 • https://chlodnie.eu/chlodnia-doppelstock/
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_zagro%C5%BCe%C5%84_i_krytyczne_punkty_kontroli
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81a%C5%84cuch_ch%C5%82odniczy
 • https://intradelogistic.pl/o-nas/wiadomoci-i-artykuly/intrade-aktualnoci/zasady-i-szczegoly-transportu-chlodniczego/
 • https://panoramafirm.pl/artykuly/motoryzacja-i-transport/transport-chlodniczy-co-powinienes-o-nim-wiedziec-65734.html