Spedycja międzynarodowa poza granice UE - z jakimi formalnościami i dodatkowymi kosztami się to wiąże?

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie transport towarów odbywa się często poza granice Unii Europejskiej. Wiąże się to nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale również formalnościami, których należy dopełnić.

Najczęściej produkty eksportowane są do takich państw, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Chiny czy Turcja. Każdy z tych krajów ma odmienne przepisy celno-podatkowe, dlatego spedycję międzynarodową najlepiej powierzyć sprawdzonej firmie transportowej, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tego typu operacjach.

Spedycja do Wielkiej Brytanii

Po brexicie, czyli od 1 stycznia 2021 r., wywóz towarów do Wielkiej Brytanii nie stanowi już transakcji wewnątrzwspólnotowej. Wyjątek tu stanowi jedynie terytorium Irlandii Północnej, która nadal może korzystać z jednolitego rynku. Oznacza to, że eksporterzy wysyłający towar na Wyspy Brytyjskie muszą dopełnić szereg formalności celnych.

Podczas wywozu towarów z Polski należy w szczególności pamiętać o konieczności złożenia zgłoszenia celnego, co, podobnie jak w przypadku importu, wiąże się z obowiązkiem rejestracji w specjalnych systemach oraz uzyskaniem numeru EORI.

Ponadto wjeżdżając na teren Wielkiej Brytanii przewoźnicy mogą być skontrolowani przez straż graniczną. W szczególności dotyczy to transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, które muszą spełniać określone warunki zdrowotne.

Co istotne, transakcje nadal są objęte preferencyjną, czyli zerową stawką VAT. Aby z niej skorzystać, eksporterzy muszą posiadać dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE. Należy również pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, a nie, jak miało to miejsce wcześniej, w momencie wystawienia faktury.

Po brexicie zmienił się również sposób traktowania dostaw towarów wysyłanych z Polski do indywidualnych konsumentów, którzy nie są podatnikami VAT. Obecnie tego rodzaju transakcje stanowią eksport towarów. Ponadto w zależności od wartości przesyłek, eksporterzy mogą być zobowiązani do zarejestrowania się w Wielkiej Brytanii dla celów podatkowych i rozliczenia tam VAT-u.

Spedycja do Turcji

Wartość obrotów handlowych Unii Europejskiej z Turcją systematycznie rośnie. Sprzyjają temu korzystne rozwiązania prawne i sąsiedztwo obu regionów. Mimo że Turcja nie należy do struktur europejskich, to jest członkiem unii celnej UE, co oznacza, że większość towarów wysyłanych do tego kraju objętych jest zerową stawką cła.

Natomiast, gdy eksporter chce skorzystać z preferencyjnej stawki VAT wynoszącej 0 proc., powinien zgromadzić szereg niezbędnych dokumentów i dokonać odprawy eksportowej w agencji celnej. Podstawą do skorzystania z zerowego VAT-u jest zaświadczenie IE599 generowane w momencie przekraczania towaru przez granicę UE.

Trzeba również pamiętać, że w Turcji do reprezentowania firmy przed urzędem celnym potrzebny jest broker celny. Są to najczęściej osoby indywidualne, pracujące na własny rachunek.

Spedycja do USA i Kanady

Do Stanów Zjednoczonych i Kanady towar jest dostarczany drogą morską lub lotniczą. Eksport do USA wiąże się z przestrzeganiem wielu przepisów, z którymi trzeba się zapoznać, aby uniknąć nieporozumień.

Rozpoczynając przygodę na amerykańskim rynku, musisz przede wszystkim pamiętać o opłatach celnych i dosyć skomplikowanym systemie podatkowym. Cła można uniknąć pod warunkiem, że wartość produktów nie przekracza 800 USD.

Z kolei Kanada ma podpisaną z Unią Europejską umowę CETA o wolnym handlu. Dzięki temu sprzedaż towarów na tamtejszym rynku jest znacznie ułatwiona. Oznacza to również, że większość produktów zwolnionych jest od opłat celnych. Nie można jednak zapominać o formalnościach związanych z przygotowaniem pełnej dokumentacji, w tym fakturze oraz liście przewozowym.

Spedycja do Chin

Odkąd Chiny przystąpiły do Światowej Organizacji Handlu (WTO), eksport do tego kraju stał się łatwiejszy. Planując wysyłkę towaru należy zwrócić uwagę przede wszystkim na opłaty celne oraz podatki. Chińscy urzędnicy mają prawo zakwestionować podaną na fakturze wartość przesyłki, ale w praktyce rzadko tak się dzieje.

Natomiast stawka podatku VAT wynosi standardowo 17 proc., choć są odstępstwa od tej reguły. Dotyczy to na przykład towarów pierwszej potrzeby, dla których stawka została obniżona do 13 proc. W przypadku firm o niskich obrotach VAT jest jeszcze niższy i wynosi 6 lub 4 proc.

Ponadto niektóre przesyłki mogą być zwolnione z opłat celnych i podatków. Taką ulgą objęte są z reguły dostawy materiałów, opakowań oraz części zamiennych, które zostaną wykorzystane przez firmę zagraniczną w Chinach w celu wytworzenia nowych produktów.

Formalności i koszty związane z transportem chłodniczym poza UE

Eksport towarów w chłodniach poza terytorium UE odbywa się na podobnych zasadach, jak zwykłych produktów. W tym przypadku należy jednak zwrócić uwagę na charakter przewożonego ładunku, którym często są produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Dlatego państwa trzecie w przypadku tego rodzaju transportu międzynarodowego mogą wymagać świadectwa fitosanitarnego lub innych dokumentów poświadczających stan zdrowotności towarów.

Ze względu na fakt, że produkty te muszą być przewożone w specjalnych izotermach, całkowite koszty dostawy są najczęściej wyższe niż w przypadku standardowych towarów.

Transport ładunków niebezpiecznych poza UE

Jeszcze wyższe standardy bezpieczeństwa dotyczą spedycji ładunków niebezpiecznych (ADR). Przewóz towarów niebezpiecznych może odbywać się transportem drogowym, kolejowym, morskim, a nawet lotniczym. Każdy rodzaj transportu towarów niebezpiecznych jest regulowany przez inną umowę międzynarodową, dlatego o szczegóły zapytaj swojego spedytora.

Grupa Transportowa realizuje spedycję międzynarodową do wielu państw znajdujących się zarówno w UE, jak i poza wspólnotą. Doświadczeni spedytorzy posiadają olbrzymią wiedzę na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. Dlatego wszelkie dostawy realizowane są bardzo sprawnie, bezpiecznie i po możliwie najniższych kosztach.