Spedycja międzynarodowa - czym jest i na czym polega taka usługa?

Na czym właściwie polegają usługi spedycji międzynarodowej?

Spedycję międzynarodową można uznać za takie zorganizowanie transportu, żeby zarówno sam przewóz, jak i czynności towarzyszące, zachodziły sprawnie i były odpowiednio zoptymalizowane. Samo szybkie przewiezienie ładunku z punktu A do punktu B nie gwarantuje jeszcze sprawnego procesu. 

Oprócz przewozu, spedytor musi zatroszczyć się jeszcze o:

  • odpowiednie przechowywanie towarów;
  • sporządzanie i gromadzenie wymaganej dokumentacji;
  • zlecanie załadunku i przepakowania towarów;
  • ubezpieczenie ładunku;
  • upewnienie się, że ładunek cało dotarł do mety i jest kompletny.

 

Znaczenie ma nie tylko dopatrzenie tych kwestii. W usługach spedycyjnych niezwykle ważne jest też zgranie czasowe - każdy z etapów realizowanego zadania ma zajmować określony czas i być wykonywany w odpowiednim momencie.

Skąd wynikają problemy z terminologią?

Spedycja to złożone działania, a opisu tego procesu nie ułatwia fakt, że w źródłach czasem można spotkać się z rozbieżnymi definicjami. Różni je zakres działania spedytora. Niektóre definicje pojmują te zadania dość wąsko, skupiając się jedynie na przewozie. W obecnych warunkach takie definiowanie jest jednak niepraktyczne.

Granice przestały odgrywać dużą rolę, a globalizacja coraz mocniej zaznacza się w sposobie działania przedsiębiorstw. Nowoczesne firmy oferujące usługi spedycji międzynarodowej muszą wychodzić naprzeciw potrzebom współczesnego klienta, a więc działać elastycznie, znać obowiązujące prawo, doskonale orientować się w sprawach administracyjnych i być w stanie zadbać o dużo szerszy zakres działań, niż jedynie przewóz ładunku z miejsca na miejsce.