Spedycja kontenerowa nie tylko w transporcie morskim

Używanie kontenerów jest szczególnie popularne w transporcie morskim. Takich działań jak spedycja kontenerowa nie można jednak rozpatrywać tylko w tym kontekście. Uniwersalność tego narzędzia doceniają również podmioty, organizujące transport kolejowy i lotniczy.

Spedycja kontenerowa

Zacznijmy jednak od początku. Jak sama nazwa na to wskazuje, spedycja kontenerowa wykorzystuj głównie kontener. Warto w tym miejscu wspomnieć o różnorodnych typach takich narzędzi. Spotkamy się m.in. z kontenerami:

  • standardowymi
  • specjalistycznymi
  • podwyższonymi

Dodatkowo kontenery mogą mieć również różną wielkość. Te największe, o rozmiarze 40', najczęściej znajdują zastosowanie w transporcie morskim. Mniejsze warianty można z powodzeniem wykorzystać także w inny sposób.

Za co firma transportowa docenia zastosowanie kontenerów?

Każda rzetelna firma proponująca usługi transportowe priorytetowo traktuje bezpieczeństwo przewożonych towarów. Kontener, przed rozpoczęciem transportu, należy szczelnie zamknąć. W efekcie produkty przewożone w ten sposób cało docierają do celu.

Wykorzystanie kontenerów to również łatwiejsze planowanie. Logiści doceniają fakt, że przewóz towarów z pomocą kontenerów często oznacza szansę na finansowo korzystną realizację usługi.

Nie sposób wspomnieć również o plusach zastosowania nowoczesnych technologii w przewozach kontenerowych. Dzięki specjalnym czujnikom podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ładunku mogą monitorować warunki, panujące wewnątrz kontenera.

Transport międzynarodowy i krajowy - wykorzystanie kontenerów

Uniwersalność kontenerów wynika z faktu, że mogą być one transportowane różnymi środkami transportu. W efekcie wykorzystywane są nierzadko w transporcie intermodalnym. Ładunek przewożony w kontenerach jest spiętrzony lub przechowywany w składach. W tym przypadku można więc mówić o optymalnym wykorzystaniu przestrzeni kontenera.

Jak widać, spedycja kontenerowa to nie tylko transport morski. Chociaż poszczególne rodzaje kontenerów różnią się parametrami, zawsze spełniają takie podstawowe funkcje, jak zabezpieczenie przewożonego ładunku przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczenie przed warunkami pogodowymi.

Transport lotniczy - usługi transportowe z użyciem kontenerów

Spedycja kontenerowa jest planowana nieco inaczej, gdy w grę wchodzi transport lotniczy. Firma transportowa, podejmująca się tego zadania, musi dysponować kontenerami wyposażonymi w specjalny system mocowania. Jeśli porównamy na tym polu transport lotniczy z np. transportem morskim, zauważymy wiele innych różnic. Ze zrozumiałych powodów kontener musi być mniejszy. Istotną różnicą jest również to, że w transporcie lotniczym stosuje się inny przelicznik objętości do masy.

Przy planowaniu transportu z użyciem kontenerów należy wziąć pod uwagę te same kwestie, co w przypadku transportowania wyrobów inną drogą. Konieczne jest wybór środka transportu, odpowiadającego konkretnej partii towaru oraz zdecydowanie np. o zasadności wykorzystania transportu kombinowanego.