Spedycja a transport międzynarodowy - na czym polega różnica?

Na pytanie "czym jest przewóz międzynarodowy" większość osób udzieli bardziej lub mniej poprawnej odpowiedzi. Termin "spedycja" zazwyczaj budzi dużo więcej wątpliwości. Na czym polega różnica i o czym trzeba wiedzieć, żeby właściwie posługiwać się tymi określeniami?

Najważniejsze informacje o transporcie międzynarodowym

Transportem międzynarodowym określa się przepływ towarów między dwoma różnymi krajami. Bardziej precyzyjne definicje, które znajdziemy w przepisach mówią o tym, że transport międzynarodowy ma miejsce, gdy początek/ koniec przewozu ma miejsce w kraju trzecim, nienależącym do UE. Natomiast gry trasa rozpoczyna i kończy się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, mówimy o transporcie wewnątrzwspólnotowym.

Transport międzynarodowy obejmuje takie odmiany jak:

  • transport morski;

Do przemieszczania ładunku wykorzystuje się drogę morską.

  • transport lądowy;

Takie usługi transportowe międzynarodowe realizowane są z użyciem specjalnych pojazdów. Przeważnie są to obszerne auta ciężarowe, pozwalające na zabranie jednorazowo ładunku znacznej wielkości. Do transportu lądowego zaliczamy również transport międzynarodowy kolejowy.

  • transport lotniczy;

W tym przypadku wykorzystuje się samoloty transportowe. Ten rodzaj transportu doceniany jest głównie za bezpieczeństwo oraz za szybki termin realizacji zlecenia.

  • transport intermodalny

Ten wariant transportu międzynarodowego zakłada użycie jednej jednostki ładunkowej i transportowanie jej z pomocą środków różnych gałęzi transportu. Opcję intermodalną określa się również transportem mieszanym.

Spedycja a transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy a spedycja międzynarodowa

To, co łączy oba te określenia to fakt, że i transport i spedycja bezpośrednio wiążą się z przewozem ładunku z punktu A do punktu B. Spedycję można uznać jednak za pojęcie szersze. Przedsiębiorstwo świadczące usługi na tym polu zajmuje się bowiem:

  • wyborem optymalnej metody transportu;
  • nadzorowaniem spraw związanych z dokumentacją, listami przewozowymi, odprawami celnymi oraz ubezpieczeniem ładunku;
  • utrzymywaniem stosunków z instytucjami państwowymi, ubezpieczycielami oraz innymi podmiotami, biorącymi udział w procesie transportu międzynarodowego (porty lotnicze, morskie, różnorodni przewoźnicy itp.)
  • dbaniem o terminowość każdego etapu transportu.

Jak widać na barkach firmy, oferującej spedycję międzynarodową, spoczywa wiele różnorodnych obowiązków, które wykraczają poza samą czynność przewozu/transportu. Istotne jest tutaj bowiem nie tylko to, żeby towar został przetransportowany, ale też to, żeby działania były zgodne z prawem i zrealizowane w odpowiednim czasie.