Najnowsze technologie w transporcie chłodniczym (w temperaturach kontrolowanych) międzynarodowym i krajowym

Transport chłodniczy polega na przewożeniu produktów w ściśle kontrolowanych warunkach. Do realizacji tego typu usługi służą specjalne pojazdy-chłodnie wyposażone w systemy monitorujące wilgoć oraz temperaturę, która nie zawsze musi być ujemna.

Dzięki dostępności transportu chłodniczego wiele firm może teraz dostarczać towary o krótkim terminie przydatności do spożycia. Jedną bowiem z jego zalet jest utrzymywanie produktów w optymalnym stanie w trakcie dostawy, a więc od miejsca ich pochodzenia do miejsca przeznaczenia.

Jest to szczególnie ważne w przypadku produktów łatwopsujących się. Dotyczy to nie tylko żywności, takiej jak mięso i nabiał, ale także przedmiotów wrażliwych, jak kwiaty i rośliny, dzieła sztuki, chemikalia, produkty medyczne czy farmaceutyki.

Jakimi pojazdami-chłodniami realizowany jest przewóz ładunków w kontrolowanej temperaturze?

Transport chłodniczy jest realizowany specjalnymi pojazdami. Mają one wbudowany system chłodzenia, który utrzymuje przewożone produkty w pożądanej temperaturze przez cały czas dostawy.

Najczęściej tymi pojazdami są busy dostawcze, kontenerowe samochody ciężarowe oraz ciągniki siodłowe ze specjalnymi naczepami. Wybór odpowiedniego środka transportu zależy przede wszystkim od ilości przewożonego towaru oraz odległości do miejsca rozładunku.

Do nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie zaliczane są naczepy-chłodnie typu double deck (z podwójną podłogą). Z ich pomocą można przewozić ładunki w dowolnej temperaturze, która mieści się zakresie od -25°C do +25°C. Ponadto umożliwiają przewóz jednocześnie do 66 sztuk niskich palet. Tego typu chłodnia sprawdza się szczególnie przy transporcie lekkich i wrażliwych towarów.

W jaki sposób nowoczesne systemy IT pomagają zapewniać odpowiednią temperaturę podczas przewozu ładunków chłodniczych?

Bardzo ważnych wyposażeniem chłodni są systemy IT, które pozwalają monitorować transportowany towar głównie pod względem temperatury oraz wilgotność w przedziale ładunkowym. Umożliwiają one również łatwą zmianę parametrów i dostosowanie ich do konkretnych produktów.

W chłodniach przewożone są różne produkty, zarówno świeże, jak i mrożone, dlatego tak istotne jest odpowiednie dopasowanie temperatury i wilgotności. Dzięki temu produkty docierają do klienta w odpowiednim stanie.

Jak przewoźnik może pomóc w spedycji towarów wymagających temperatury kontrolowanej?

Zadaniem przewoźnika jest nie tylko transport towarów pomiędzy dwoma lub więcej lokalizacjami. Rola firmy spedycyjnej jest znacznie większa i obejmuje szereg działań spedycyjnych związanych z wyborem optymalnego środka transportu, zarządzaniem dokumentacją oraz pomocą w zorganizowaniu całego transportu chłodniczego.

Grupa Transportowa, jako doświadczony przewoźnik i partner logistyczny, oferuje klientom kompleksową usługę, która obejmuje między innymi:

  • transport chłodniczy całopojazdowy (FTL) oraz ładunków częściowych (LTL),
  • załadunek i rozładunek,
  • zaplanowanie trasy,
  • dobór optymalnych środków transportu,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
  • kontakt z urzędami państwowymi,
  • uzyskanie pozwoleń.
  • rozliczenie opłat.

Elastycznie podchodzimy do potrzeb klientów, którzy mogą liczyć na indywidualną wycenę oraz skorzystanie tylko z wybranych opcji usługi. Obsługujemy zarówno duże firmy, jak i małe podmioty gospodarcze. Oferujemy krajowy oraz międzynarodowy transport chłodniczy nowoczesnymi pojazdami.

Jak przebiega transport chłodniczy żywności, leków oraz innych towarów?

Pojazdem typu chłodnia można przewozić różne produkty. Najczęściej są to artykuły spożywcze. Aby samochód mógł być wykorzystywany do przewozu żywności, musi być zatwierdzony przez Państwowy Inspektorat Sanitarny.

Ponadto jeśli obejmuje również transport produktów pochodzenia zwierzęcego, należy zarejestrować pojazd w Głównym Inspektoracie Weterynaryjnym. Istotne jest również właściwe oznakowanie pojazdu.

Odpowiednie wymagania musi również spełnić kierowca. Przede wszystkim jest on zobowiązany do posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej. Należy przy tym pamiętać, że poszczególne rodzaje żywności mogą mieć różne wymagania odnośnie do temperatury i wilgotności.

Transport chłodniczy wykorzystywany jest również do transportu leków i produktów medycznych. W tym przypadku należy dochować szczególnej staranności i koniecznie przestrzegać procedur bezpieczeństwa. Farmaceutyki, w zależności od rodzaju, mogą być przewożone w temperaturach ujemnych bądź dodatnich. Transport chłodniczy leków musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego.

Jeszcze inne wymagania mają kosmetyki oraz niektóre chemikalia. Tu szczególnie istotne jest, aby temperatura w chłodni była dodatnia, a jednocześnie nie przekraczała górnego pułapu, który często wynosi 20 stopni. Nieodpowiednia temperatura może prowadzić do przegrzania lub zamrożenia kosmetyków.

Produktom tym szkodzi również promieniowanie UV oraz wysoka wilgotność powietrza. Zachowanie odpowiednich parametrów podczas transportu jest więc bardzo ważne, ponieważ kosmetyki narażone na działanie niekorzystnych warunków stracą swoje właściwości i staną się bezużyteczne.

Transport chłodniczy międzynarodowy i krajowy – różnice

Transport chłodniczy można podzielić na krajowy i międzynarodowy. Główne różnice pomiędzy tymi przewozami wynikają nie tylko z pokonywanych kilometrów, ale przede wszystkim formalności, których należy dopełnić.

Przewoźnicy realizujący krajowy transport chłodniczy muszą przede wszystkim przestrzegać przepisów Ustawy o transporcie drogowym. Określa ona między innymi wymagania, jakie należy spełnić, aby przewozić różne rodzaje produktów w kontrolowanej temperaturze.

Znacznie więcej formalności należy spełnić w przypadku międzynarodowego transportu chłodniczego. Tego typu usługi muszą być realizowane zgodnie z międzynarodową umową ATP o przewozie szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środkach transportu. Zapisy tego dokumentu szczegółowo określają zasady transportu poza granicami Polski.

Znaczenie transportu chłodniczego w branży TSL

Spedycja chłodnicza, wbrew pozorom, jest ważnym działem całej branży TSL. Z roku na rok obroty tego segmentu rosną, ponieważ bez transportu chłodniczego nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować żadne państwo.

Wykorzystywany jest on głównie do przewozu produktów pierwszej potrzeby, takich jak żywność czy leki. I choćby z tego powodu transportu chłodniczego nie należy traktować jak niszy rynkowej.

Skontaktuj się z firmą transportową Grupa Transportowa aby uzyskać więcej informacji

Grupa Transportowa realizuje transport chłodniczy od wielu już lat. Mamy nie tylko olbrzymie doświadczenie, ale również posiadamy nowoczesną flotę pojazdów, która jest wspierana przez rozwiązania teleinformatyczne.

Największym naszym kapitałem są jednak ludzie. Wykwalifikowani spedytorzy, którzy mają olbrzymią wiedzę na temat transportu chłodniczego oraz są zawsze chętni do pomocy. Jeśli więc chcesz wiedzieć więcej na temat oferowanych usług, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.