Konwencja CMR - czym jest i dlaczego jest tak ważna w transporcie

Konwencja CMR to umowa dotycząca transportu międzynarodowego. Ma zastosowanie zawsze wtedy, gdy przynajmniej jedna ze stron przystąpiła do konwencji (niezależnie od tego, czy jest to kraj docelowy, czy kraj nadania towaru).

Konwencja CMR - co należy o niej wiedzieć?

Dzięki konwencji dokumenty przewozowe używane w transporcie międzynarodowym, mają ujednolicony charakter. Podobnie ujednolicone są też kwestie dotyczące:

  • odpowiedzialności przewoźnika
  • trybu rozpatrywania skarg
  • spraw powiązanych z reklamacją i roszczeniami różnego rodzaju

Należy wiedzieć, że konwencja CMR dotyczy transportu międzynarodowego drogowego, czyli ma zastosowanie tylko wtedy, gdy do przewozu wykorzystuje się naczepy, przyczepy, pojazdy członowe i samochody. Konwencja nie ma zastosowania w przypadku transportu krajowego.

Konwencja CMR a usługi transportowe międzynarodowe

Doświadczona firma transportowa doskonale zna treść Konwencji CMR i wie, jakich usług międzynarodowych transportowych dotyczą jej zapisy. Aby dana umowa została zawarta w ramach konwencji, należy w trzech egzemplarzach sporządzić list przewozowy. Taki dokument musi zawierać wszystkie najważniejsze dane, włącznie z miejscem i datą wystawienia oraz danymi nadawcy, przewoźnika i odbiorcy.

Oprócz tego w liście przewozowym umożliwiającym transport międzynarodowy drogowy w ramach konwencji uwzględnia się: liczbę sztuk towaru, wagę, sposób opakowania towaru, koszty związane z przewozem oraz wskazówki, precyzujące sposób załatwienia formalności celnych. Dokument zwieńczony jest oświadczeniem, że dany przewóz podlega przepisom Konwencji CMR.

Profesjonalna firma transportowa służy swoim klientom wyczerpującym doradztwem z zakresu Konwencji CMR. Takie informacje mogą być przydatne zwłaszcza dla podmiotów, które nie są pewne, czy mogą skorzystać z tych przepisów. Dokument nie ma zastosowania m.in. w przypadku umów spedycji i ładunków należących do przesiedleńców.