Drobnicowy transport kolejowy z Chin do Polski jako alternatywa dla frachtu morskiego

Transport drobnicowy z Chin do Polski nie musi odbywać się jedynie drogą morską. Popularność zyskuje transport kolejowy. Wystarczy przyjrzeć się danym z ubiegłego roku. Pokazują, że w roku 2020 na transie Nowego Jedwabnego Szlaku znajdowało się ponad 5,5 tys pociągów. Dzięki temu, że międzynarodowy transport kolejowy, w tym transport drobnicowy, przeżywa tak dynamiczny rozwój, staje się on coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla transportu morskiego. Oprócz tego w dużo mniejszym stopniu jest zależny od zmian warunków atmosferycznych, niż np. transport lotniczy.

Jakich ładunków dotyczy transport drobnicowy?

Transport drobnicowy polega na przewozie ładunków, wyróżniających się stosunkowo niewielkimi gabarytami. Są to dobra, różniące się kształtami. Zazwyczaj o transporcie drobnicowym mówi się w przypadku ładunków, które samodzielnie nie są w stanie wypełnić całego pojazdu. Warto wspomnieć także, że takie usługi transportowe zazwyczaj opierają się na rozliczeniu towaru na podstawie wielkości i wagi. Drobnica może różnić się też sposobem opakowania. Ładunki z opakowaniem przewozi się np. w skrzyniach, kartonach czy workach. Z kolei do przewozu towaru bez opakowań można wykorzystać np. palety.

Transport kolejowy drobnicowy a transport morski

Porównując sposoby transportu ładunku drobnicowego, należy wziąć pod uwagę m.in. obowiązujące stawki, czas, jaki trzeba przeznaczyć na transport oraz poziom ryzyka różnorodnych zdarzeń losowych. Transport międzynarodowy kolejowy pozwala zachować konkurencyjne stawki. Oprócz tego pozwala na szybsze przewiezienie dóbr. W mniejszym stopniu narażony jest także na zdarzenia losowe.

Międzynarodowy drobnicowy transport kolejowy - połączenia z Azji do Europy

Podmioty, wybierające takie usługi transportowe, oczekują terminowości oraz niezawodności ze strony usługodawców, organizujących takie przedsięwzięcie. Rosnąca liczba połączeń z Azji do Europy sprawia, że sprostanie takim wymaganiom nie jest problemem. Atrakcyjne zmiany dotyczą również warunków cenowych. Od kilku lat obserwuje się spadek kosztów związanych z drobnicowym transportem kolejowym na tej trasie. Na dynamiczny wzrost takich usług transportowych wpływa również to, że tą drogą można transportować praktycznie wszystko (warto jednak pamiętać o tym, że niektórych grup towarów mogą dotyczyć określone restrykcje).

Jak realizowane są takie usługi transportowe?

Na jakość i terminowość usług transportowych wpływa nie tylko wybór optymalnego środka transportu. W przypadku drobnicowego transportu kolejowego z Chin istotne jest także to, żeby kompleksowo zatroszczyć się o:

1. przeładunek;

2. dowóz drogowy;

3. obsługę agentów w Chinach;

4. odprawę celną.

Nowoczesne usługi transportowe, obejmujące transport drobnicowy z Chin powstają z myślą o klientach, szanujących swój czas i priorytetowo traktujących bezpieczeństwo ładunków. Specjaliści z dużą dozą precyzji podchodzą do planowania każdego etapu łańcucha logistycznego. W efekcie klienci mogą liczyć na stosunkowo krótki czas realizacji.