Czym jest norma ISO 28000 i jak ją wdrożyć

ISO 28000 to jedna z norm ustanowionych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO. Koncentruje się ona na zagadnieniach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Opracowana została z myślą o poprawieniu efektywności transportu towarów za granicę. W rezultacie proces może przebiegać szybciej, a podmioty mogą korzystać z ułatwień handlowych.

Oprócz tego, dzięki normie ISO 28000 możemy zmniejszyć koszty przedsięwzięcia. Nie od dziś wiadomo bowiem, że incydenty, wynikające z problemów z bezpieczeństwem mogą być kosztowne.

Wdrożenie normy ISO 28000

Zgodnie z obowiązującym prawem norma może być wdrożona w każdym przedsiębiorstwie. Wdrażają ją więc zarówno niewielkie firmy, jak i korporacje o międzynarodowym zasięgu. Norma może mieć zastosowanie w różnych branżach, których działalność w jakimś stopniu powiązana jest z łańcuchem dostaw. Mowa więc o np.:

  • sektorze usługowym
  • sektorze produkcyjnym
  • transporcie
  • magazynowaniu
  • logistyce

Pierwszy raz system zarządzania został opublikowany w 2005 roku. Od tego czasu, dzięki owym wymogom, przedsiębiorstwa mogą skuteczniej kontrolować i oceniać zagrożenia, związane z ich łańcuchem dostaw.

Dlaczego warto wdrożyć normę ISO 28000?

Takie rozwiązanie wybierane jest m.in. przez przedsiębiorstwa, którym zależy na wykazaniu, że ich łańcuch dostaw wyróżnia się zwiększonym bezpieczeństwem. Dzięki temu podmiot prezentuje się rzetelnie w oczach podmiotów, które rozważają współpracę z taką firmą. W praktyce więc norma ISO 28000 pozytywnie wpływa na wizerunek firmy. To jednak nie koniec korzyści.

Jako że certyfikat nadawany jest przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, przedsiębiorstwo, które wdrożyło normę ISO 28000, nie musi wielokrotnie martwić się o potwierdzanie, czy ich działania są zgodne z określonymi wymogami bezpieczeństwa.

Jakie inne zalety normy skłaniają przedsiębiorstwa do wdrożenia ISO 28000?

W transporcie transgranicznym liczy się sprawność i terminowość. Solidne podmioty, oferujące usługi transportowe doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego chętnie wdrażają normy, które mogą poprawić ich wyniki na tym polu. ISO 28000 to jedna z nich. Firm, które odczuwają korzyści związane z wdrożeniem normy, doceniają m.in. to, że transport międzynarodowy jest realizowany szybciej. Zauważają również zwiększenie efektywności swoich działań.

Co zrobić, żeby uzyskać certyfikat?

Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, a następnie przeprowadzenie gruntownej analizy przedsiębiorstwa. Takie działania mają na celu określić różnice między stanem aktualnym a stanem pożądanym. Kolejne kroki to praca nad systemem zarządzania bezpieczeństwa, obejmująca m.in. przeszkolenie zatrudnionych osób. Konieczne będzie również przeprowadzenie audytów oraz skompletowanie odpowiedniej dokumentacji wdrożeniowej. Takie akta poddawane są gruntownej analizie. Następnie przeprowadza się audyt certyfikacji, po czym następuje ewentualne wydanie certyfikatu ISO 28000.