Co warto wiedzieć o transporcie międzynarodowym?

Transport międzynarodowy to bardzo pojemne określenie. Możemy go użyć do opisania przewozu osób i towarów. Czym się charakteryzuje i czy oznacza to samo, co “spedycja”?

Przewóz towarów między krajami, czyli kwestia nazewnictwa

Na samym początku warto bliżej doprecyzować, kiedy właściwie możemy mówić o transporcie międzynarodowym. Zgodnie z treścią aktualnych przepisów za takie działania możemy uznać transport między krajami, z których przynajmniej jeden nie należy do Unii Europejskiej. To rozróżnienie jest dość istotne. Gdy przemieszczanie towarów zachodzi między krajami UE, mówimy bowiem o transporcie wewnątrzwspólnotowym. W potocznym języku również na terenie UE używa się takich określeń jak transport międzynarodowy do Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Belgii, Hiszpanii itp.

Jak wyglądają międzynarodowe usługi transportowe?

Transport europejski oraz międzynarodowe usługi transportowe w szerszym znaczeniu to procesy, które ułatwiając przepływ dóbr, pozytywnie działają na rozwój gospodarki oraz pomagają uchronić poszczególne segmenty rynku przed monopolizacją. Usługi transportowe międzynarodowe do Węgier, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajów na terenie Europy i poza wspólnotą mają również znaczenie o charakterze globalnym, bo umożliwiają szeroko zakrojoną współpracę przemysłową.

Mówiąc o transporcie międzynarodowym, warto wspomnieć także, w jakich wariantach jest realizowany. Jeśli cała przestrzeń wykorzystywana jest do przewożenia dóbr przeznaczonych dla jednego klienta, mówimy o transporcie całopojazdowym. Z kolei transportem drobnicowym nazwiemy proces, w którym przewóz dotyczy ładunków pochodzących od różnych zleceniodawców.

Spedycja a transport międzynarodowy

Jeśli poszukujemy usług transportowych do Luksemburga, Słowacji lub innych krajów na terenie Europy i poza nią, dobrze będzie odróżnić między sobą dwa określenia - transport międzynarodowy i spedycję. Firmy transportowe nierzadko zajmują się również czynnościami o charakterze spedycyjnym. Takie działania wykraczają poza sam transport i obejmują też jego:

  • załadowanie;
  • wyładowanie;

  • składowanie.

W praktyce oznacza to dopełnienie wielu formalności, a więc troskę o dokumentację, ubezpieczenie przewożonych dóbr oraz zadbanie o odprawy celne. Aby dowiedzieć się więcej o tym procesie, zachęcamy do sprawdzenia artykułu blogowego, w pełni poświęconego i różnicom między spedycją a transportem międzynarodowym.