Co to jest tranzyt towarów? Na czym polega ten rodzaj transportu?

Tranzyt to procedura, dzięki której możliwy jest swobodny przepływ towarów. Na czym polega ten podstawowy element TSL i jakie rodzaje tranzytu możemy wyróżnić w branży transportowej? Dziś przyglądamy się bliżej tym kwestiom.

Na czym polega tranzyt towarów (przewóz tranzytowy)?

O tranzycie można mówić w kontekście transportu międzynarodowego. Tranzyt nie dotyczy państwa, w którym znajduje się punkt załadunku lub rozładunku towaru, a jedynie kraju, przez którego terytorium odbywa się dany przewóz. Przewóz tranzytowy w praktyce oznacza, że towar jest zwolniony z opłat celnych. Do takich ładunków nie stosuje się też polityki handlowej. Tranzytowy transport międzynarodowy jest więc przejawem swobodnego przepływu towarów między krajami.

Rodzaje tranzytu w transporcie międzynarodowym - tranzyt bezpośredni i pośredni

Firmy transportowe, oferujące usługi transportowe międzynarodowe, wspierają swoich klientów w różnych przewozach tranzytowych. Z tranzytem bezpośrednim mamy do czynienia, gdy ładunek, który przewozimy przez kraj tranzytowy, nie może być składowany w tymże kraju. Przewoźnik nie może też zrealizować tam przeładunku lub zmienić środka transportu.

Usługi transportowe międzynarodowe mogą obejmować również tranzyt pośredni. Taki ładunek zgodnie z prawem może być przez określony czas składowany na terenie kraju tranzytowego. W ten sposób firma transportowa, podczas realizowania transportu międzynarodowego drogowego, może np. dokonać podziału towaru lub kontynuować przewóz z pomocą innego środka lokomocji.

Różnice między tranzytem wewnętrznym i zewnętrznym

Rozróżnienie można przeprowadzić również w inny sposób. Jeśli transport towarów wspólnotowych odbywa się w granicach celnych UE, możemy mówić o tranzycie wewnętrznym. W takiej sytuacji status celny towaru nie zmienia się i mamy do czynienia z uproszczonymi formalnościami. Z kolei tranzyt zewnętrzny wymaga zatroszczenia się o dodatkowe dokumenty, bo transport dotyczy towarów niewspólnotowych, co wpływa na zmianę statusu celnego przewożonego towaru.