Bezpieczeństwo w transporcie towarów - który typ transportu będzie najbezpieczniejszy

Bezpieczeństwo transportu międzynarodowego i krajowego to jedna z kwestii, która musi być traktowana priorytetowo przez przedsiębiorstwa oferujące usługi transportowe. Dziś sprawdzamy, jak typ transportu wybrać, aby w optymalny sposób zadbać o przewożony ładunek.

Co zagraża bezpieczeństwu transportu lotniczego, morskiego, drogowego i kombinowanego?

 

Do problemów, które mogą się pojawić w każdym z wyżej wymienionych przypadków, zalicza się usterki techniczne. Wystarczy, że dany środek transportu nie będzie działał w stu procentach sprawnie. Efektem takiego stanu mogą być nie tylko opóźnienia, ale też ryzyko uszkodzenia przewożonego ładunku. Tutaj warto wspomnieć, że uszkodzenia towaru mogą się zdarzyć również na skutek czynników losowych, na które podmiot realizujący usługi transportowe nie ma wpływu.

Można do nich zaliczyć np.:

  • wypadki spowodowane przez osoby trzecie
  • niekorzystne warunki meteorologiczne

 

Nie da się ukryć, że na jakość, a więc też i na bezpieczeństwo ładunków w transporcie drogowym, lotniczym, kombinowanym oraz w spedycji morskiej wpływa również czynnik ludzki. Kompetencje osób realizujących usługi transportowe mają niebagatelne znaczenie. Szczególne znaczenie mają umiejętności osób, zajmujących się kierowaniem pojazdów, ale swój wpływ mają też działania ludzi zajmujących się załadunkiem, rozładunkiem i ewentualnym przeładunkiem.

 

Spedycja morska - czy to bezpieczny sposób na transport towarów?

 

W jaki sposób ograniczyć wszystkie wyżej wspomniane zagrożenia? Na bezpieczeństwo całego procesu wpływa przede wszystkim rodzaj wybranego transportu i dopasowanie go do rodzaju przewożonych ładunków. W branży TSL za jedną z najbezpieczniejszych opcji uznaje się transport morski. Należy jednak pamiętać, że jakakolwiek awaria podczas spedycji morskiej materiałów niebezpiecznych może stanowić poważne niebezpieczeństwo dla środowiska.

Krajowy i międzynarodowy transport krajowy i lotniczy

 

Ten sposób przewozu ładunku jest bardzo popularny, mimo sporego ryzyka, które się z nim wiąże. Statystyki jasno pokazują, że to właśnie w transporcie drogowym spotkamy się z największym ryzykiem uszkodzenia towaru. Podmioty zajmujące się transportem międzynarodowym i krajowym starają się ograniczyć zagrożenie, przeprowadzając regularne kontrole stanu technicznego pojazdów i korzystając z pomocy tylko wykwalifikowanych kierowców.

Za dużo bezpieczniejszą opcję możemy uznać transport lotniczy. W tym przypadku musimy się liczyć również z wyższymi kosztami. Dodatkowo powodzenie przedsięwzięcia w dużej mierze zależy od warunków pogodowych. Jaki wariant transportu w takim razie wybrać? Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Analizując konkretne środki transportu, koniecznie powinniśmy wziąć pod uwagę charakter przewożonych towarów i czas przewozu. W każdym przypadku warto będzie ubezpieczyć swoje ładunki.