Informacje dla kandydatów

Klauzula informacyjna dla kandydata i nowego pracownika

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Transportowa Sp. z o. o, ul. Łódzka 30 AB, 97-300 Piotrków Trybunalski jako pracodawca.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pracodawca będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, poradnia medycyny pracy, organy kontrolne i nadzorcze, zewnętrzny usługodawca usług IT oraz inne podmioty szkoleniowe, doradcze i konsultacyjne.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

W przypadku zatrudnienia, Państwa dane będą przechowywane przez okres 10 lat na podstawie zapisów kodeksu pracy.

Mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do Prezes UODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wysyłając do nas CV oświadcza Pan/Pani, że zapoznał/a się z powyższą informacją.

Jeśli chce Pan/Pani brać udział w kolejnych rekrutacjach proszę dopisać w swoim CV:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Grupa Transportowa Sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy."

CV można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.